Razpisujemo območne plesne revije, ki bodo potekale v dvorani UNION, Partizanska 5, Maribor, 4. in 5. aprila 2016.

Namenjene so pregledu plesne ustvarjalnosti od predšolskih otrok do zrelih plesalcev, ki delujejo samostojno ali vrtcih, šolah in društvih. Na ta način spodbujamo, izobražujemo, svetujemo, povezujemo in omogočamo kakovosten razvoj in vzpostavljamo ustrezen odnos do plesne ustvarjalnosti.

 

Plesne revije potekajo na treh nivojih:

 1. območne plesne revije (4. in 5. april 2016, ob 18.00, dvorana UNION, Maribor)
 2. PLESNE VIZIJE, regijska revija plesnih skupin (18. maj 2016, Murska Sobota)
 3. državni reviji plesnih skupin:

a.) mini festival izbranih otroških plesnih skupin Slovenije PIKA MIGA ( 15. in 16. oktober 2016, Velenje)           

b.) ŽIVA, festival plesne ustvarjalnosti mladih ( 9. – 11. november 2016, Ljubljana)

 

 1. Pogoji za sodelovanje na izboru in sistem izbora:
 1. Na razpis se lahko prijavijo plesne skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, vrtci in šole (v nadaljevanju: skupina), ki delujejo v Sloveniji in zamejstvu.
 2. Vsaka skupina, ki se prijavi z miniaturo (prijavnica 1)  se najprej predstavi na območni reviji plesnih skupin svojega območja. Po ogledu vseh območnih revij posamezne regije selektor(ica ) (določen(a) s strani regijskega koordinatorja in samostojne strokovne svetovalke za ples) sestavi program regijske revije plesnih skupin. Regijsko revijo plesnih skupin si ogleda državna selektorica, ki sestavi program festivalov Pika miga in Živa.

Skupine, ki prijavijo predstavo (prijavnica 2) pošljejo prijavnico in DVD samostojni strokovni svetovalki za ples na centrali JSKD, ki potem poskrbi, da državna selektorica pogleda vse prispele prijave in izbere predstave.

 1. Na območjih z veliko plesne produkcije opravi izbor programa za območno revijo plesnih skupin vodja območne izpostave s pomočjo pristojne svetovalke za ples po kriterijih pod točko 2.. Na teh območjih se lahko po dogovoru s samostojno strokovno svetovalko za ples organizira tudi dve reviji. (V tem primeru tista OI priloži natančnejši navodila!)
 2. Točke, narejene za športna plesna tekmovanja ne sodijo na plesne revije.
 3. Posamezna skupina se lahko predstavi z miniaturo in/ali predstavo, ki je bila premierno uprizorjena v letu dni pred datumom revije in na njem še ni bila prikazana. Miniature ne smejo biti daljše od 7 minut, predstave pa ne smejo biti krajše od 15 minut.
 4. Skupine, izbrane na regijsko revijo plesnih skupin, bodo o izboru obveščene najkasneje 14 dni po zadnjem ogledu vseh območnih revij posamezne regije. Skupine, uvrščene na festival Pika miga, Živa in/ali Besede plešejo, bodo o izboru obveščene najkasneje do konca šolskega leta.
 5. Za sodelovanje na območni reviji skupina prejme bronasto, na regijski reviji srebrno in na državnih prireditvah zlato priznanje.

 

 1. Kriteriji za izbor na regijske revije plesnih skupin in na festivala:
 • Celovitost plesne miniature ( dramaturška zaokroženost)
 • Unikatnost zastavitve koncepta / izhodiščne ideje ( izvirnost in zanimiva tematika)
 • Kakovost izvedbe – prepričljiva interpretacija in plesno-tehnično obvladovanje telesa izvajalcev
 • Zmožnost samosvojega gibalnega izraza

 

lll. Prijava:

 1. Skupine, ki se prijavljajo z miniaturo naj natančno izpolnjeno prijavnico št. 1 pošljejo na naslov: Javni Sklad RS za  kulturne dejavnosti, Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, najpozneje do 1.3.2016. Prijavljene miniature se predstavijo na območni reviji plesnih skupin. Na osnovi prijav vas bomo obvestili o razporeditvi po posameznih dneh območnih revij.
 2. Skupine, ki se prijavljajo s predstavo, naj natančno izpolnjeno prijavnico št. 2 pošljejo na naslov centralne službe sklada (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (ples), Štefanova 5, 1000 Ljubljana) najpozneje do maja 2016 otroške predstave za mini festival Pika Miga in najkasneje do septembra 2016 mladinske in odrasle predstave za festival plesne ustvarjalnosti mladih Živa.
 3. Prijavljene predstave si ogleda državna selektorica na DVD posnetkih. V živo pa le v primerih, ko so le-te uvrščene v spremljevalni program regijske revije. Vsekakor poskrbite, da prijavljene predstave kvalitetno posnamete.
 4. Upoštevane bodo samo natančno izpolnjene prijavnice, z vsemi zahtevanimi podatki.
 5. Prijave, ki bodo prispele na navedene naslove po zgoraj določenih datumih, ne bodo upoštevane.

lV. Drugo:

 • priporočamo, da si vodja skupine ogleda celotno prireditev;
 • če obstaja možnost (prostor v dvorani, možnost prehoda v zaodrje …), priporočamo, da si prireditev ogledajo vsi nastopajoči; poskrbite, da zaradi tega v dvorani ne bo nemira;
 • v sklop plesne revije sodi udeležba mentorja na strokovnem pogovoru po njej, zato naj si prevoz in varstvo organizira tako, da se bo razgovora zagotovo udeležil. Udeležba mentorja je na pogovoru obvezna in v primeru neopravičene odsotnosti, je lahko njegova skupina neocenjena;
 • skupine na reviji ne morejo plesati v kostumih, na katerih se promovira njihovo društvo;
 • izbrana skupina se mora na regijski in državni reviji predstaviti s koreografijo, ki jo je izbrala selektorica;
 • izredno zaželeno je, da si mentorji skupin in tudi njihovi plesalci, ki niso bili uvrščeni na regijsko revijo plesnih skupin in/ali na festival Pika miga, Živa in Besede plešejo ogledajo te dogodke. Z ogledom predstav se lahko namreč veliko naučimo in v ta namen nudimo brezplačne vstopnice.

 

 1. Info in strokovni nasveti:

Minka Veselič Kološa, strokovna sodelavka za ples, JSKD OI Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor, 

tel.: 02 23 42 116, mobilni: 051 390 428, faks: 02 23 42 112, e-pošta: minka.veselic@jskd.si

in

Nina Meško, samostojna svetovalka za ples, JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

tel.: 01 24 10 522, fax: 24 10 510, e-pošta:nina.mesko@jskd.si, www.jskd.si

Prijavnica št. 1 PLESNI UTRIPI 2016

Prijavnica št. 2 Predstave 2016